Camera công nghiệp đếm bó thép công nghệ AI

999,999

  • Hỗ trợ các loại camera chuẩn USB, GigE, IP, Camera Link.
  • MVS-AIC cũng cho phép lưu trữ mọi dữ liệu kiểm tra, bao gồm cả hình ảnh, vào các cơ sở dữ liệu như SQL, Excel, txt… Điều này giúp dễ dàng quản lý và theo dõi quá trình sản xuất.
  • Sai số đếm rất thấp, chỉ khoảng 1/1000.000, giúp đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy trong quá trình kiểm tra số lượng sản phẩm.
Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook