Kiosk thu thẻ RFID

99,000

  • Kiosk được trang bị một máy nuốt thẻ tự động
  • Kiosk kết nối với dữ liệu hệ thống kiểm soát tự động để xác nhận thông tin của thẻ
  • Kiosk thu thẻ RFID sẽ điều khiển cổng cửa kiểm soát đóng mở khi thẻ xác nhận thành công
Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook