KIỂM SOÁT RA VÀO NHÀ MÁY, KIỂM SOÁT CHẤM CÔNG RA VÀO CÔNG NHÂN VIÊN

Giá: Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào nhà máy là một hệ thống thông minh, hệ thống giúp người quản lý toà nhà đảm bảo mặt an ninh nhà máy, xí nghiệp

  • Thiết bị xác minh người ra vào nhà máy
  • Chấm công công nhân viên công ty
  • Hệ thống camera an ninh
  • Phần mềm kiểm soát ra vào: điều khiển hệ thống, chấm công cán bộ nhân viên, lưu trữ lĩhj sử ra vào nhà máy
  • Nhiều nơi chủ đầu tư còn trang bị thêm thiết bị phát hiện kim loại: Thiết bị này được sử dụng để phát hiện các đối tượng kim loại, như vật liệu xây dựng và dụng cụ,
Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook