HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO TOÀ NHÀ, KIỂM SOÁT RA VÀO CHO TOÀ NHÀ CHUNG CƯ

Giá: Liên hệ

Hệ thống kiểm soát ra vào toà nhà là một hệ thống thông minh, hệ thống giúp người quản lý toà nhà đảm bảo mặt an ninh toà nhà

  • Thiết bị xác minh người ra vào
  • Hệ thống cổng cửa kiểm soát 
  • Hệ thống camera an ninh
  • Phần mềm kiểm soát ra vào
  • Nhiều nơi chủ đầu tư còn trang bị thêm thiết bị phát hiện kim loại: Thiết bị này được sử dụng để phát hiện các đối tượng kim loại, như vật liệu xây dựng và dụng cụ, khi được mang vào hoặc ra khỏi toà nhà thi công.
Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook