HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CÔNG TRƯỜNG THI CÔNG

999

Hệ thống kiểm soát ra vào công trường là một tập hợp các thiết bị được đặt tại cổng ra vào nhằm mục đích thực hiện sử dụng để quản lý việc ra vào của các nhân viên, vật liệu, thiết bị và phương tiện di chuyển vào và ra khỏi công trường thi công.

Các thiết bị kiểm soát ra vào

Phần mềm quản lý: Để quản lý các thông tin về nhân viên, lịch trình làm việc và các dữ liệu kiểm soát ra vào, hệ thống cần có phần mềm quản lý.

Hệ thống cảnh báo người lạ

Hệ thống ghi nhận và xử lý dữ liệu đưa ra các báo cáo để giúp quản lý công trường đưa ra các quyết định phù hợp với thực tế.

Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook