Bảng Led trạm quan trắc môi trường

Giá: Liên hệ

Bảng Led trạm quan trắc môi trường

Hiển thị thông tin trạm quan trắc như :

Nhiệt độ, độ ẩm , tốc độ gió, bức xạ mặt trời

Các chỉ số Lưu huỳnh đioxit (SO2), Nitơ đioxit (NO2), Nitơ oxit (NOx), Cacbon monoxit (CO) , Ozon (O3)

Bảng Led trạm quan trắc, có thể giám sát cùng lúc nhiều cảm biến, giám sát đa điểm.

 

Báo giá
Call: 094.806.1333
Chat Zalo
Facebook